SEPUTAR I’TIKAF

September 13, 2009 - 7:03 am No Comments

Mengenali dan Mengamalkannya sesuai Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

Ust. Abu Ahmad Kadiri

Ust. Abu ‘Amr Ahmad

Merupakan sebuah sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika bulan Ramadhan adalah I’tikaf. Setiap kaum muslimin tentu berharap agar Ramadhan yang dia laksanakan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala, terutama ketika 10 terakhir Ramadhan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadr malam yang di dalamnya dilipatgandakan amalan seorang hamba lebih baik daripada 1000 bulan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam semasa hidupnya telah memberikan contoh kepada umatnya untuk meningkatkan amaliah ibadah ketika memasuki 10 Terakhir Ramadhan tersebut, dan berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadr dengan mengerahkan upaya maksimal, sebagaimana hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

“Dahulu Rasulullah ketika memasuki 10 Terakhir dari bulan Ramadhan, belia mengencangkan tali sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya”(HR Al Bukhari no.1884)

Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada 10 Terakhir Ramadhan adalah I’tikaf di masjid.

Maka berikut ini beberapa hukum ringkas yang terkait dengan permasalahan I’tikaf:
Read the rest of this entry »

Malam Lailatul Qadar

September 11, 2009 - 11:40 pm No Comments

Syaikh Salim Bin Ied Al Hilaly dan Syaikh Ali Bin Hasan Bin Ali Bin Abdul Hamid

Keutamaannya sangat besar, karena malam ini menyaksikan turunnya Al Quran Al Karim yang membimbing orang-orang yang berpegang dengannya ke jalan kemuliaan dan mengangkatnya ke derajat yang mulia dan abadi. Ummat Islam yang mengikuti sunnah Rasulnya tidak memasang tanda-tanda tertentu dan tidak pula menancapkan anak-anak panah untuk memperingati malam ini (malam Lailatul Qodar/Nuzul Qur’an, red), akan tetapi mereka bangun di malam harinya dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah.

Inilah wahai saudaraku muslim, ayat-ayat Qur’aniyah dan hadits-hadits Nabawiyyah yang shahih yang menjelaskan tentang malam tersebut. Read the rest of this entry »

Sikap Ahlus Sunnah wal Jama’ah – Salafiyyin Terhadap Berbagai Aksi Terorisme – Khawarij

September 10, 2009 - 6:01 am No Comments

بسم الله الرحمن الرحيم

Sikap Ahlus Sunnah wal Jama’ah – Salafiyyin

Terhadap Berbagai Aksi Terorisme – Khawarij

Pasca pengeboman terakhir yang terjadi beberapa waktu lalu, berkembang
berbagai opini dan penilaian tak menentu di masyarakat negeri ini
tentang terorisme dan para pelakunya, dengan berpatokan pada
tanda-tanda yang serba bias. Suasana ini semakin diperparah dengan
munculnya “tokoh-tokoh” memberikan berbagai komentar, yang berbagai
komentar tersebut kemudian dilansir oleh media.

Kondisi ini membuat kami Ahlus Sunnah wal Jama’ah – Salafiyyin merasa
prihatin. Hal ini mendorong kami untuk tampil memberikan penjelasan
singkat kepada kaum muslimin :

1. Terorisme berlabelkan Islam yang muncul pada masa sekarang
sebenarnya berakar dan merupakan kelanjutan dari paham sesat khawarij,
yang telah muncul pada awal-awal Islam. Paham ini merupakan paham yang
muncul karena semangat yang tinggi membela Islam namun ekstrim dalam
memahami dan menerapkan dalil-dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah, dengan
bekal pemahaman yang pendek tanpa mau merujuk kepada para ‘ulama Ahlus
Sunnah wal Jama’ah. Sehingga mereka salah total dalam mengaplikasikan
dalil-dalil.
Read the rest of this entry »

Nasehat seputar Terjadinya Musibah Gempa

September 9, 2009 - 5:57 am Comments Off

Penulis: Asy Syaikh ‘Abdul Aziz bin ‘Abdillah bin Baaz rahimahullah

Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam tetap terlimpah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Amma ba’du:

Sesungguhnya Allah Ta’ala Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui dengan semua perkara yang telah Allah tetapkan dan takdirkan. Sebagaimana pula Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui dengan semua apa-apa yang telah Allah syariatkan kepada para hamba-Nya dan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka.

Dan Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki dari tanda-tanda kekuasaannya. Allah takdirkan terjadinya gempa bumi dan bencana yang lainnya dalam rangka untuk menakuti hamba-hamba- Nya, memperingatkan mereka atas apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka dari hak-hak Allah (yang kebanyakan mereka tidak menunaikannya) , memperingatkan mereka dari perbuatan syirik kepada Allah (yang banyak mereka lakukan) dan juga sebagai peringatan dari perbuatan menyelisihi perintahnya.

Read the rest of this entry »